Next Generation Dance Academy - nauka tańca Wrocław

zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych

School Kids

Grupa dzieci szkolnych z klas 1-3 odbywająca zajęcia w ramach godzin świetlicowych. Techniki taneczne dedykowane dla tej grupy to Hip-Hop, Disco i Taniec klasyczny. Dzieci ćwiczą dwa razy w tygodniu po 60 minut pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Przygotowują choreografie, które później mają okazję przedstawić na imprezach szkolnych, pokazach czy zawodach. Na koniec roku szkolnego biorą udział w Koncercie Galowym. Są pełnoprawnymi członkami Next Generation Dance Academy.

School Junior

Grupa dzieci szkolnych z klas 4-6, które odbywają zajęcia w ramach świetlicy. Dzieci w tym przedziale kształcą się z takich technik jak: Hip-Hop, Street Dance i Taniec klasyczny. Dzieci mają zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min. Na swoich zajęciach poznają technikę danego tańca oraz pracują na choreografiami na pokazy i zawody. Na zakończenie roku szkolnego prezentują swoje umiejętności na Koncercie Galowym organizowanym przez Next Generation Dance Academy, której są członkami.

School Youth 723

Grupa młodzieży szkolnej z klasy 7 SP oraz 2 i 3 Gimnazjum. Odbywają zajęcia wczesnym popołudniem, tak by mieć czas na naukę i inne pasje. W tej grupie poznają Hip-Hop, Taniec klasyczny i Taniec towarzyski. Swoje umiejętności mają możliwość prezentować podczas uroczystości szkolnych oraz zawodach i pokazach. Grupa School Youth 723 trenuje dwa razy w tygodniu po 60 min. Podobnie do pozostałych grup na koniec roku szkolnego prezentuje wszystkie style tańca na Koncercie Galowym.

Beginner 1

To grupa najmłodszych, początkujących tancerzy. Mają od 5 do 7 lat i poznają piękny świat tańca pod okiem wyjątkowo cierpliwych i oddanych maluchom instruktorów. Dzieci w tym wieku na zajęciach tańczą Hip-hop, Taniec klasyczny i Taniec Towarzyski. Zajęcia odbywają się po południu dwa razy w tygodniu. Podczas spotkań proponujemy dzieciom wiele zabaw i ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. Przez cały rok nasi wychowankowie zdobywają umiejętności, by zaprezentować je rodzicom i bliskim na Koncercie Galowym na zakończenie roku szkolnego.

Beginner 2

Dzieci w wieku 8 – 12 lat przyswajają umiejętności taneczne dwa razy w tygodniu po 1,5 godz. W ramach zajęć pozalekcyjnych. Style taneczne proponowane początkującym tancerzom to Hip-hop, Taniec klasyczny i Taniec towarzyski. W czasie zajęć dzieci poznają i doskonalą technikę taneczną oraz przygotowują choreografie na uroczysty Koncert Galowy na koniec roku szkolnego.

Beginner 3

Młodzież początkująca w wieku powyżej 13 lat. Uczęszczają na zajęcia w późniejszych godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Techniki tańca w tej grupie to Hip-hop, Taniec klasyczny i Taniec Towarzyski. Zajęcia są już bardziej wymagające zarówno technicznie jak i choreograficznie. Raz w miesiącu młodzież ma okazję skorzystać z dodatkowych warsztatów dla chętnych z różnych stylów tanecznych. Ta grupa również świętuje zakończenie roku szkolnego na Koncercie Galowym.

Junior Academy

Fuzja grup C i D ze Studia Tańca i Baletu pani Marii istniejącego przez 12 ostatnich lat przy Operze wrocławskiej. Dzieci w tej grupie mają od 8 – 12 lat i od co najmniej roku uczęszczają na zajęcia taneczne. W tej grupie wiekowej techniki poznawane techniki tańca to: Taniec klasyczny, Hip-hop, Street dance i Jazz. Zajęcia w tej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Jest to grupa przygotowująca się do zawodów i pokazów dlatego poziom zajęć jest wymagający.
Do grupy Junior Academy mogą dołączyć dzieci, które mogą się pochwalić co najmniej rocznym doświadczeniem tanecznym w innej szkole tańca. Grupa ta swoje umiejętności rodzicom i bliskim prezentuje podczas Koncertu Galowego na zakończenie roku szkolnego.

Youth Academy

Grupa działająca w Studium Tańca i Baletu jako E . To dzieci i młodzież pomiędzy 13 – 15 rokiem życia. Grupa charakteryzuje się większym poziomem zaawansowania dlatego istnieje możliwość dołączenia tancerzy po przeniesieniu z innych szkół tańca lub po pozytywnym zaopiniowaniu przez pedagoga. Style taneczne w tej grupie to: Taniec współczesny, Hip-hop, Taniec klasyczny i Musical. Raz w miesiącu grupa Youth Academy ma szansę wziąć udział w warsztatach z różnych technik tanecznych. Grupa ta przygotowuje się również do pokazów i zawodów poza Akademią i oczywiście do Koncertu Galowego. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

Adults Academy

Najstarsza grupa młodzieżowa w Next Generation Dance Academy. W Studium Tańca i Baletu występująca jako grupa F. Członkowie grupy mają pow. 15 roku życia i są najbardziej zaawansowanymi tancerzami Akademii. Tancerze chcący dołączyć do tej grupy muszą wykazać się już konkretnym poziomem swoich umiejętności. Grupa Adults spotyka się na zajęciach dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny i tworzy choreografie z takich stylów jak: Taniec współczesny, Taniec klasyczny, Hip-hop, Musical. Grupa jest często zapraszana przez instruktora do współtworzenia choreografii. Członkowie Adults Academy przygotowują się do pokazów i zawodów oraz tworzą bogate układy, które podziwiane są na Koncercie Galowym kończącym rok szkolny.

Family Academy

Zupełnie nowa grupa w strukturach naszej Akademii. Powstała w odpowiedzi na oczekiwania rodziców naszych tancerzy. Zajęcia dla tej grupy przewidziane są w godzinach wieczornych jeden raz w tygodniu. Na początek proponujemy naukę Tańca towarzyskiego i użytkowego a w przypadku „żeńskiego profilu” grupy również Latino. Grupa ma charakter czysto rekreacyjny a jej członkowie mają czerpać przyjemność z tanecznego relaksu. Oczywiście nie zapominamy o końcowej prezentacji na Koncercie Galowym.

Senior Academy

Senior Academy to grupa tancerzy trzeciego wieku. Ruch, aktywność i korzyści z tego płynące nie znają granicy wieku. Dlatego jest u nas miejsce również dla osób w wieku 60+. Zapraszamy na gimnastykę, zajęcia z tańca towarzyskiego, użytkowego i latino. Zajęcia odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych raz w tygodniu, tak by zadbać o bezpieczeństwo naszych seniorów. Cenna jest dla nas międzypokoleniowa integracja i możliwość czerpania doświadczeń.