Disco
Disco to bardzo widowiskowa technika taneczna. Taniec rozwinął się w latach 70-tych. Obecnie sklasyfikowany jest w kategorii tańców sportowych. Cechą charakterystyczną jest szybkie tempo, rytm i ekspresja. Ważne jest również przygotowanie akrobatyczne, by móc wykonywać wysokie wymachy, skoki czy szpagaty. Pokazy disco należą do jednych z najbardziej widowiskowych.