Taniec ludowy
Polskie tańca ludowe wywodzą się z regionalnych tradycji chłopskich. Towarzyszy im typowo polska muzyka oraz regionalne stroje. Taniec ten tańczony jest przez liczne zespoły przy różnych okazjach. Najbardziej znane są: krakowiak, kujawiak, mazurek, oberek oraz typowo góralskie np. zbójnicki. Osobną grupę tańców ludowych stanowią tańce-zabawy, często nawiązujące do rożnych zawodów, stąd ich nazwy: flisak, miotlarz, kowal. Polskie tańce ludowe cechuje wielka rozmaitość pod względem muzycznym oraz ruchowym.