Grupy młodzieżowe w naszej szkole to zwykle osoby od 14 roku życia. Na swoich zajęciach mają możliwość poznać różne style taneczne. Podstawą jest oczywiście taniec klasyczny. Jest to najczęściej kontynuacja nauki z grupy dziecięcej rozszerzona oczywiście przez pedagoga o elementy dostosowane do dzieci starszych. Młodzież ma możliwość tańca na pointach do muzyki z najpiękniejszych baletów z repertuaru światowego.

W naszej Akademii starszym tancerzom oferujemy również naukę tańca współczesnego, który dzięki ekspresji i emocjonalności pozwala kształtować estetykę wyrazu i czytelność przekazu dla publiczności. Są to zajęcia niezwykle cenione szczególnie przez dojrzałych już tancerzy, którzy licznie uczęszczają na tę formę zajęć. Nie uciekamy oczywiście od ulicznych form tańca tj. od hip-hopu czy street dance’u. Wierzymy, że dzięki różnorodności zajęć dajemy naszym wychowankom możliwość kompleksowego rozwoju i doboru własnego najlepiej współbrzmiącego z charakterem stylu tańca.

Cyklicznie odbywają się również warsztaty z tańca charakterystycznego oraz innych technik, na które zapotrzebowanie zgłaszają nasi tancerze. W tej grupie jest możliwość wyboru techniki,  na którą się uczęszcza. Chociażby ze względu na pogodzenie zajęć tanecznych ze szkołą czy studiami. Pod okiem instruktorów starsze grupy przygotowują choreografie o znacznym stopniu trudności i zaawansowania, które mają możliwość pokazania na  przeglądach, festiwalach czy zawodach tanecznych.

Grupy młodzieżowe maja realny wpływ na kształt Akademii. Przedstawiają swoje opinie i propozycje, które zawsze są brane pod uwagę. Niejednokrotnie pojawiają się oddolne inicjatywy spotkań, tanecznych inspiracji czy dodatkowych treningów. Nasza młodzież ma olbrzymią chęć ciągłego rozwoju i podnoszenia umiejętności. Ich zajęcia zawsze są pełne twórczego zaangażowania, różnorodności i pasji. Często opuszczają salę długo po określonym czasie.

Dla wielu młodych ludzi taniec zaczyna odgrywać bardzo dużą rolę i ma ogromny wpływ na kształtowanie charakteru, samodyscypliny i dobrych relacji międzyludzkich.

Tagi:

Nauka tańca dla młodzieży zajęcia taneczne dla dzieci